Försäljning av Daikin | Service & Reparation av alla märken i både större fastigheter och villor

Vi rör oss i hela Skåne, Blekinge och Östra göinge
Kontakta oss på 044-213012 alt. 0723-121912

ERBJUDANDE OM SERVICEAVTAL FÖR ER VÄRMEPUMP

Många av våra kunder önskar vår hjälp med den årliga översynen av sin värmepump. Även om handboken är utförlig kan det vara skönt att lämna över det till en person som är van. Dessutom har vi möjlighet att trimma anläggningen så den går optimalt. Därför erbjuder nu Kristianstads Värmepumpservice  ett serviceavtal, både för de anläggningar sålda av oss samt andra.

Avtalet syftar till att ge fastighetens värmepump årlig service och underhåll. Servicekontraktet innebär trygghet och ökad driftsäkerhet. För oss på Kristianstads Värmepumpservice är det en naturlig del inom vårt kompetensområde att sköta värmeanläggningar, för dig innebär det ett problemområde mindre att brottas med.

ÅRLIG BESIKTNING

I servicekontraktet ingår en årlig besiktning och tillsyn av din värmepump, värmeväxlare, expansionskärl, cirkulationspumpar, ventiler samt styr- och reglerutrustning kontrolleras och trimmas. Igenomgång av Värmepumpen med kund. Eventuella fel, läckor och skador åtgärdas innan de blir akuta problem. Du får ett besiktningsprotokoll, samt ett förslag till eventuella åtgärder. Vid mer ordinära brister utförs åtgärden i samband med kontrollen. Även en genomgång av värmepumpen med kunden om så önskas

Priset på serviceavtalet är för Luft/Luft 500 kr, Frånluftvärmepump 1000 kr, Bergvärme/Luft-Vatten 1250 kr per år inklusive moms för en standardfastighet. Ser du ovanstående som intressant, Kontakta oss så bokar vi en tid för att göra ett första servicebesök. 
Har ni några frågor så ring oss på 044-213012

Den årliga driftskontrollen, bestående av följande beroende på typ av värmepump:
• Kontroll och justering av flödet på köldbärarkrets och värmebärarkrets
• Kontroll av smutsfilter på kalla och varma sidan, rengöring vid behov
• Kontroll av luftfilter
• Luftning av ledningar och varmvattenberedare
• Vi fyller på luft i expansionskärl resp. köldbärare vid behov
• Kontroll av ev. läckage och missljud i och runt maskinen
• Kontroll av synglas betr. köldmedias gasnivå och kondition
• Kontroll av larmlogg i de maskiner som har sådan, förekommer driftstörningar i
denna utreder vi orsaken
• Kontroll av skyddsanod i varmvattenberedaren i förekommande fall
• Värme och varmvatteninställningarna optimeras.
• Kontroll av samtliga temperaturgivare
​ 
Vid mer ordinära brister utförs åtgärden i samband med kontrollen.
Vid allvarliga brister kontaktas fastighetsägaren för att avgöra vilken åtgärd som skall vidtas.
Åtgärderna utförs av Kristianstads Värmepumpservice och faktureras.

Servicekontraktet innebär trygghet och ökad driftsäkerhet samt ett problemområde mindre att brottas med.

 

Din kundvagn

Kundvagn (0)

Kontakta Oss

Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig med mer information.